வெள்ளி, 22 மே, 2009

இந்த வாரக் கணக்கு - 12


p,q,r,s நான்கு நேர்ம முழு எண்கள் (positive integers) எனக் கொள்வோம்.

pq+rs=38
pr+qs=34
ps+qr=43

எனில் p+q+r+s - இன் மதிப்பு என்ன?


சென்ற வாரக் கணக்கிற்கு சரியான விடையும், விளக்கமும் கொடுத்த பாலராஜன்கீதா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக