வெள்ளி, 20 செப்டம்பர், 2013

பீட் ஹைன் (Piet Hein ) கவிதைகள்

டென்மார்க்  நாட்டைச் சேர்ந்த பீட் ஹைன்(1905-1996) ஒரு கணிதவியலாளர்,தத்துவஞானி மற்றும் கவிஞர். மேலும் இவர் ஒரு டிஸைனர் கூட. இவர் தான்”ஸ்கான்டினேவியன் டிஸைன்” என்பது உருவாகக் காரணமா யிருந்தார். இவர் கும்பெல் (Kumbel) என்ற புனைப் பெயரில் கவிதைகள் எழுதினார்.டென்மார்க்கை ஜெர்மனி ஆக்ரமித்த போது, க்ரூக்ஸ் (grooks) என்ற சிறு கவிதைகள் மூலம் தன் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினார். இவர் கவிதைகள் எளிமையாகவும், தனித்தன்மை வாய்ந்ததாகவும் இருக்கிறது. அதில் சிலவற்றை இங்கு மொழி பெயர்த்துக் கொடுத்துள்ளேன்.

download (11)

ஆறுதல் க்ரூக்.

ஒரு கையுறையை இழப்பது
நிச்சியமாக  வேதனையானது,
அந்த  வேதனை ஒப்பீட்டளவில்
ஒன்றுமில்லை,
ஒன்றை இழந்து,
அடுத்ததை  தூக்கியெறிந்து,
முதலொன்றை மீண்டும் கண்டறிவதை விட.
எதுவும் முக்கியமில்லை

இந்தப் பிரபஞ்சம்
பிரம்மாண்டமாக இருக்கலாம்.
எனினும் இதன் இழப்பை உணர மாட்டோம் -
எதுவும் இல்லாமல் போயினும்
ஒருவழி இணைவுநிலை
“இணைகோடுகள் சந்திக்கின்றன-
முடிவிலியில்!” என யுக்லிட்
மீண்டும் மீண்டும்
வலியுறுத்தினார்,
சாகும் வரை.
ஆனால் தன் அணிமையில்தான்
அறிந்தார்,
சபிக்கப்பட்ட அவை
விலகிச் செல்கின்றன என்று.
விவேகத்துக்கான  பாதை 

விவேகத்துக்கான பாதை? நல்லது, அது தெளிவானது,
மேலும் வெளிப்படுத்த சுலபமானது.
பிழைசெய்
மேலும் பிழைசெய்
மீண்டும் பிழைசெய்,
ஆனால் குறைவாக
மேலும் குறைவாக
மேலும் குறைவாக.
அரசாங்கம்
நமக்கிருக்கும் அனைத்தையும் கொடுத்த
அன்னையும் பிதாவுமாகும் இயற்கை –
அரசோ நம் பெரியண்ணன்,
அத்தனையையும் அடித்துப் பிடுங்கிக் கொள்கிறது.
அரசியலமைப்பு கருத்து
அதிகாரம் சீரழிக்கிறது.
அதே வேளை, வலுவான எதிர்க்கட்சி
சுதந்திரமான, ஜனநாயக மரபைத் தோற்றுவிக்கிறது.
உருப்படியாய் ஒன்று செய்யலாம்-
ஜனநாயகம் மலரும்:
வலுவான ஓர் எதிர்க்கட்சியே
எப்போதும் ஆட்சியில் இருக்கட்டும்
காதல்எதைப்  போன்றது 

காதல் ஒரு பைன்ஆப்பிள்
இனியது.
இன்னதென்று  சொல்ல முடியாதது.

மலைகள்.காம் இணைய இதழில் வெளியானது.